Rok założenia – 1983r.

Jesteśmy członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi.
Wykonujemy kompleksowe projekty techniczne instalacji elektrycznych.
Inwestycje wykonujemy w oparciu o materiały własne lub powierzone.
Posiadamy uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.
Posiadamy uprawnienia SEP w zakresie:
dozoru, montażu, eksploatacji, pomiarów ochronnych dla instalacji elektrycznych

Jesteśmy płatnikami podatku VAT.
Zapewniamy możliwość negocjacji cen.